Pravilnik Šahovskega festivala Krško 2016

 1) Prvenstvo bo potekalo v štirih ločenih konkurencah:

 • Turnir A – mladinci

 • Turnir B – mladinke

 • Turnir C – mladinci in mladinke

 • Turnir D – člani

 

2) V vseh konkurencah se igra po pravilih FIDE za standardni šah, 5 kol po švicarskem sistemu  (pari se določajo z računalniškim programom WINSVICAR). Igralni čas je 90 minut + 30 sekund/potezo za vsakega igralca/-ko za partijo.. Partije se pišejo. Tekmovanje bo prijavljeno za enotni slovenski rating in FIDE ELO rating. 

 

3) Urnik tekmovanja:

 • petek, 20. maj 2016: potrditev prijav do 16:45, otvoritev ob 16.45, 1. kolo ob 1700

 • sobota, 21. maj 2016: 2. kolo ob 9.00                                

 • sobota, 21. maj 2016: 3. kolo ob 15.00

 • nedelja, 22. maj 2016: 4. kolo ob 9.00

 • nedelja, 22. maj 2016: 5. kolo ob 15.00

 • nedelja, 22. maj 2016:  zaključek prvenstva, razglasitev rezultatov in podelitev nagrad bo 15 minut po končani zadnji partiji

 

4) Kriteriji za določanje uvrstitve so (po vrstnem redu upoštevanja):

 • švicarski sistem: večje število točk, srednji Buchholzov koeficient, Buchholzov koeficient, medsebojni rezultat-i, večje število zmag.

 • Če imata na koncu dva igralca maksimalno število točk ali pa so vsi kriteriji enaki, udeleženci odigrajo tri medsebojne hitropotezne partije po ključu 3 minute + 2 sekundi/potezo za igralca, s tem, da je tretja partija zaključujoča (beli 4min+2s/potezo, potrebuje zmago, črni 3min+2s/potezo, potrebuje remi ali zmago za skupno zmago).

5) Zmagovalca na vseh štirih prvenstvih postanejo prvaki za leto 2016 in prejmejo pokale, drugi in tretji igralci/-ke prejmejo medalje. Vse nagrade vsebujejo 25 % akontacije dohodnine in bodo izplačane po zaključku prvenstva samo igralcem/-kam, ki predložijo davčno številko in številko bančnega računa ali v obliki povračila stroškov udeležbe na turnirjih:

 • Turnir A – mladinci :1. mesto 150,00 €, 2. mesto 100,00 €, 3. mesto 70,00 €, 4. mesto 50,00 €, 5. mesto 30,00 €, 6. mesto 30,00 €

 • Turnir B – mladinke :1. mesto 150,00 €, 2. mesto 100,00 €, 3. mesto 70,00 €, 4. mesto 50,00 €, 5. mesto 30,00 €, 6. mesto 30,00 €

 • Turnir C – mladinci : 1. mesto MT Alcatel Go Play, 2. mesto MT LG K4 4G Dark Blue, 3. mesto bon za 40€, 4. mesto slušalke €, 5. mesto 3slušalke, in mladinke: 1. mesto MT Alcatel Go Play, 2. mesto MT LG K4 4G Dark Blue, 3. mesto bon za 40€, 4. mesto slušalke €, 5. mesto 3slušalke

 • Turnir D – člani : 1. mesto 150,00 €, 2. mesto 100,00 €, 3. mesto 70,00 €, 4. mesto 50,00 €, 5. mesto 30,00 €, 6. mesto 30,00 €

 • Žreb: 1.nagrada Alcatel POP C3 simpl, 2. nagrada bon v vrednosti 60 €, 3. nagrada slušalke

V primeru da je v skupini igralcev manj kot je nagrad se najvišja nagrada izvzame iz nagradnega sklada!

 

6) Glavni sodnik prvenstva bo Marjan Božič, pomočniks so: Mirela Ahmatović, Hilmija Ahmatovič, Smiljana Jurečič in Igor Ševo. Odločitve glavnega sodnika so izvršne, pritožbe na sodnikove odločitve rešuje turnirski odbor. Turnirski odbor se izvoli pred začetkom tekmovanja in ga sestavljajo trije (3) člani/-ce in dva (2) namestnika/-ci. Pisna pritožba se odda glavnemu sodniku najkasneje petnajst minut po končanem kolu. Odločitve turnirskega odbora so dokončne.

 

7) Rezultate posameznih partij ter podpisana formularja obeh igralcev sodniku prinese zmagovalec/-ka, v primeru remija pa igralec/-ka z belimi figurami. Uporaba vseh vrst elektronskih naprav med igro ni dovoljena, mobilni telefoni morajo biti izključeni iz omrežja. Fotografiranje je dovoljeno. Uporaba vseh vrst poživil je strogo prepovedana! Pogovori s šahisti/-kami v igralnem prostoru med ali po partiji niso dovoljeni.

 

8) Šahisti-ke ter njihovi spremljevalci-ke med tekmovanjem oziroma bivanjem niso zdravstveno ali nezgodno zavarovani, zato organizator ne prevzema nikakršnih obveznosti iz tega naslova.

 

9) Razpis prvenstva je sestavni del pravilnika. Za vse, kar ni napisano v tekmovalnem pravilniku, se smiselno uporabljajo Pravila šaha FIDE in razpis tekmovanja ter ostali veljavni pravilniki ŠZS.

 

10) Vsi rezultati, vrstni redi,

http://www.sah-krsko.si/wp-admin/post.php?post=662&action=edit

 

11) Informacije:

 • Marjan Božič, 040 707 778